ГРАЂЕВИНА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КЛУПА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНИХ СЕДЕЊУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНЕ ВИТРИНЕ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОШТАНСКИХ САНДУЧИЋА И ТЕЛЕФОНСКИХ ГОВОРНИЦА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЖАРДИЊЕРА И ДРУГИХ ПОСУДА ЗА БИЉНЕ ЗАСАДЕ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА РЕШЕЊА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА РЕШЕЊА УПОТРЕБНА ДОЗ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА
ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ
ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ ОБЈЕКТА ИСПРЕД МАЛОПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА
ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАБАВНИХ ПАРКОВА, ЦИРКУСА, СПОРТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
ЗАХТЕВ ЗА СТАВЉАЊЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВНОСНАЖНОСТИ
ЗАХТЕВ ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА
ЗАХТЕВ ЗА УВИД У ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОВЕТНОГ СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ