ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАЛА КЉУЧНУ АКТИВНОСТ – МЕНТОРСКУ ОБУКУ И СТРУЧНУ ПРАКСУ ЗА 30 ПРИПАДНИКА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЗЕМУНА 

25. фебруар 2021.

                        

Пројекат  „Оснаживање ромских породица у Земуну у сврхе повећања запослености“  
финансиран је средствима Европске уније у оквиру грант шеме Програма Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних самоуправа за инклузију Рома, коју у Републици Србији спроводи Стална конференција градова и општина. 

Кроз партнерство и сарадњу Градске општине Земун и Фондације СОС Дечија села Србија, уз подршку Сталне конференције градова и општина, радило се на реализацији циљева пројекта и стицању знања и искустава која могу помоћи другима да у будућности реализују сличне пројекте и успешно раде на оснаживању ромске популације у својој локалној заједници. 

Пројекат чини је основни циљ економско оснаживање и социјална инклузија 30 ромских породица са територије општине Земун

трајао  је 18 месеци,  а стажисти ромске националности су похађали у току 2 месеца преко  300 сати обуке за различите занате, уз помоћ и надзор ментора и стручну праксу

Фондација СОС Дечија села  Србија  је спровела активности захваљујући којима је таргетирано је 30 припадника ромске популације који су спремни за обуку за одабране занате.

Градска општина Земун реализовала је кроз пројекат менторску обуку и стручну праксу у трајању од 300 сати за 30 стажиста и стажисткиња, који су прошли кроз менторску обуку и стручну праксу у фирмама, активно учествовали у радном процесу обучавајући се за наведене занате: маникир, педикир, масажа, депилација, зидар, фасадер, молер и керамичар

Сви стажисти су успешно завршили обуку и стекли право на сертификате о завршеној обуци!

Посебно је значајна чињеница да је менторску обуку и стручну праксу похађало 12 младих жена што је  40%  од укупног броја стажиста на пројекту.

 

 

 

 

Осамнaест -18 стажисткиња је завршило преко 300 сати менторске обуке и стручне праксе за послове педикира, маникира, депилације и масаже, при чему се  6 стажисткиња, припадница ромске популације оспособило се за послове маникира и педикира а 6 стажисткиња за послове масаже и депилације

Осамнаест – 18 стажиста је завршило 300 сати менторске обуке и стручне праксе за послове зидара, фасадера, молера и керамичара, при чему се  9  стажиста, припадника ромске популације оспособило се за послове зидара и фасадера, а 9 стажиста за послове молера и керамичара.

Реализација пројекта омогућила је оснаживање локалне заједнице у Земуну за инклузију Рома и јачање положаја ромске популације кроз имплементацију приоритетних националних стратешких мера Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016. до 2025. године. 

 

Завршена кључна активност на пројекту