БРЗА АКЦИЈА ОПШТИНСКЕ ЕКО ПАТРОЛЕ

16. септембар 2022.

У Батајници парцела код окретнице аутобуса 73, 700 и 703 покошена је и екипе ”Еко патроле” ГО Земун су уклониле амброзију, једну од најраспрострањенијих алергених биљака.

”Еко патрола” ради на одржавању делова путног појаса, уређењу дечијих игралишта и спортских терена, и спроводи акције сређивања зелених површина јавних установа, као што су дворишта вртића Предшколске установе ”Др Сима Милошевић” и Дома здравља ”Земун”.

 

Eкипе настављају са акцијом уређења зелених јавних површина које не одржавају комунална предузећа, а чије је уређење од значаја за квалитет живота и безбедност грађана.