АСФАЛТИРАН ПРЕЛАЗ ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ТУНЕЛА

13. мај 2022.

На иницијативу грађана, Градска општина Земун је препознала потребу да се уради саобраћајница преко железничког тунела који спаја Херцеговачку улицу са насељем Колонија Б фабрике Змај. Асфалтирано је 480 метара путне површине и тиме је омогућен несметани прелаз пешака и аутомобила у овом делу општине, а самим тим омогућена је и квалитетнија саобраћајна веза са централним делом Земуна.