Земунски адресар

 

Полицијска станица Земун, Велики трг 2, тел. 3160-564

 

ДВД Матица Земун, 22. октобра 27, тел 2618-367

 

Комунална полиција (00-24) Београд, Макензијева 31 тел: 0800-110-011; 011 309-00- 07

 

————————–

 

Центар за социјални рад Земун, Александра Дубчека 2, тел. 2193-979, 2194-025

 

Завод за здравствено осигурање, испостава Земун, Господска 25, тел. 2617- 449; 2617-570

 

Црвени крст Земун, Градски парк 2, тел.3161-880

 

Герoнтолошки центар ”Бежанијска коса”, Марије Бурсаћ 49, тел. 2695-605

 

——————————

 

КБЦ Земун, Вукова 9, тел. 3772-666

 

КБЦ Бежанијска коса, Аутопут 26, тел. 3010-777

 

КБЦ Батајница, Батајнички друм 261, тел. 3662777

 

Дом здравља Земун, Раде Кончара 46 тел. 2195-422

 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије ”Др Вукан Чупић”, Нови Београд, Радоја Дакића 6-8, тел. 3108- 108

 

Медицинска лабораторија ИНЕП, Банатска 31б, тел. 2193-194; 2610-126

 

Дежурна апотека, Главна 34, тел. 2618-582

 

Ветеринарска амбуланта Земун, Новоградска 37, тел. 063/846-35-37

 

————————–

 

Трећи основни суд, Нови Беoград, Михајла Пупина бр.16, 201-82-00

 

Јавни бележници:

 

Јелена Милошевић, Косовска бр 6, 3164-207

Владан Радикић, Карађорђева 1Б, 414-4925, 414-4926

Данка Царић, Николаја Островског 1/стан 3, 3755-262, 064 840 29 90

Наташа Говедарица, Булевар Николе Тесле бр. 30, 2600-276, 065 260 02 76

Нина Штиглић, Карађорђева 2, 2192-505

 

—————————-

 

Национална служба за запошљавање – испостава Земун, Првомајска 8, тел. 2611-590, 3615-394

 

————————–

 

ЈКП ”Инфостан технологије” Земун, Народних хероја 30 (Нови Београд) тел. 2612-335

 

ЕПС-ЕДБ – Јавно осветљење Земун, Кеј ослобођења 15-17, тел. 3161-625, 3160-212

 

ЈКП ”Водовод и канализација” погон Земун, Светозара Милетића 12, тел. 3606-606

 

ЈКП ”Градска чистоћа” погон Земун, Угриновачка 223, тел. 6610-722, 6616-894

 

Служба за катастар непокретности, Кеј ослобођења 29, тел. 3160-980

 

——————————————————–

 

Библиотека Свети Сава, Петра Зринског 8, тел. 2618-146

 

Опера и театар ”Madlenianum”, Главна 32, тел. 3162-533

 

КСЦ ”Пинки” Градски парк 2, тел. 3771-650, 3163-966