Корисни линкови

Град Београд

 

www.beograd.org.rs

 

Народна канцеларија председника Републике Србије

 

www.narodnakancelarija.rs

 

Народна скупштина Републике Србије

 

www.parlament.gov.rs

 

Влада Републике Србије

 

www.srbija.gov.rs

 

Добра управа

 

www.dobrauprava.rs

 

Бео Ком Сервис

 

http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=3621

 

Београд Пут

 

www.beogradput.com

 

ЈКП Зеленило Београд

 

www.zelenilo.co.rs

 

Градске пијаце

 

www.bgpijace.co.rs

 

ГСП Београд

 

www.gsp.co.rs

 

Инфостан

 

www.infostan.co.rs

 

Стална конференција градова и општина

 

www.skgo.org

 

Национална алијанса за локални економски развој -НАЛЕД

 

www.naled-serbia.org

 

Завод за информатику и статистику

 

www.zis.beograd.gov.rs

 

Свеобухватна реформа прописа

 

www.srp.gov.rs/srp/

 

Београдски сајам женског предузетништва

 

http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1740330