Корисни линкови

Народна скупштина Републике Србије

 

www.parlament.gov.rs


Влада Републике Србије

www.srbija.gov.rs


Град Београд

www.beograd.org.rs


Бео Ком Сервис

http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=3621


Стална конференција градова и општина

www.skgo.org


Национална алијанса за локални економски развој -НАЛЕД

www.naled-serbia.org