Земунски адресар

Полицијска станица Земун, Велики трг 2, тел.2811-011

 

Комунална полиција (00-24)  Београд, Макензијева 3 тел:2453-158, 2453-159, 2432-482

 

Центар за социјални рад Земун, Александра Дубчека 2, тел.2193-979

 

Завод за здравствено осигурање, испостава Земун, Господска 25, тел. 2617-449

 

Црвени крст Земун, Савска бб, тел.3161-880

 

Герoнтолошки центар ”Бежанијска коса”, Марије Бурсаћ 49, тел. 2695-605

 

КБЦ Земун, Вукова 9, тел.3772-666

 

КБЦ Бежанијска коса, Аутопут 26, тел.3010-777

 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије ”Др Вукан Чупић”, Нови Београд, Радоја Дакића 6-8, тел.3108-247

 

Медицинска лабораторија ИНЕП, Банатска 31б, тел.2610-126

 

Дом здравља Земун, Раде Кончара 46 тел.2195-422

 

Здравствена станица”Доњи град’‘, Авијатичарски трг 7, тел.3167-166

 

Диспанзер за ментално здравље одраслих, Лазара Саватића 3а, тел.2614-542

 

Диспанзер за ментално здравље деце, Топличка 8, 2616-288

 

Здравствена станица Батајница, Митраљетина 1, тел. 7870-047

 

Здравствена станица Камендин, Земун поље, Браће Крњешевац 2

 

Амбуланта Земун поље, Душана Маџарчића7, тел.3753-956

 

Амбуланта Нова Галеника, Момчила Радивојевића 34, тел.197-011

 

Амбуланта Угриновци, Богдана Стојсављевића бб, тел.8409-596

 

Дежурна апотека, Главна 34, тел.2618-582

 

Ветеринарска амбуланта Земун, Новоградска 37, тел. 2610-142

 

Први основни суд, Нови Беoград, Булевар Михајла Пупина 16, тел.3190-207

 

Судија за прекршаје Земун, Господска 8, тел.2610-529

 

Национална служба за запошљавање – испостава Земун, Првомајска 8, тел. 2611-590

 

ЈКП ”Инфостан” Земун, Др Недељка Ерцеговца 27, тел.2612-335

 

ЕПС-ЕДБ- Јавно осветљење Земун, Кеј ослобођења 15, тел.3161-061

 

ЈПК ”Водовод и канализација” погон Земун, Светозара Милетића 12, тел.2617-430, 3606-606 (00-24h)

 

ЈКП ”Зеленило Београд” погон Земун, Марије Бурсаћ бб, тел. 2601-739

 

ЈКП ”Градска чистоћа” погон Земун, Угриновачка 223, тел. 2610-722

 

Служба за катастар и непокретности , Кеј ослобођенја 29, тел.2610-416

 

Библиотека Свети Сава, Петра Зринског 8, тел. 2618-146

 

Позориште лутака ПИНОКИО,Гоце Делчева 1Гоце Делчева 1, тел. 269 17 15

 

Опера и театар МАДЛЕНИЈАНУМ, Главна 32, тел. 3162-533

 

КСЦ ”ПИНКИ – ЗЕМУН” а.д. Градски парк 2, тел. 3771-650