Адресар Управе ГО Земун

Адресар Управе ГО Земун

 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
I спрат, канцеларија бр. 47 Тел: 3778 401, 3778 609
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
I спрат, канцеларија бр. 51 Тел: 011 3778 404, 3778 424
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Начелник –
I спрат, канцеларија 39 Тел: 3778-407, 3778-408
 
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Батајница – Јована Бранковића 2 Тел:7870-058
Угриновци – Београдска 1 Тел: 8409-542
 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Батајница – Јована Бранковића 2 Тел:7870-074
Угриновци– Београдска 1 Тел: 8408-510
Земун поље-Душана Маџарчића 5 Тел: 3754 – 083
Нова Галеника– Момчила Радивојевића 34-36 Тел: 6100-511
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ
Начелник –
II спрат, канцеларија 70 Тел: 3778-416
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Начелник –
II спрат, канцеларија 66 Тел: 3778-503, 3778-505
Одсек за имовинско-правне послове и стамбене послове –
II спрат, канцеларије 65, 66 и 85 Тел: 3778-506, 3778-504, 3778-513, 3778-512
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Начелник –
II спрат, канцеларија 62 Тел: 3778-518
Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру –
II спрат, канцеларија 59 Тел: 3778-526
Одсек за комуналне послове и послове инвестиција –
II спрат, канцеларија 57 Тел: 3778-527
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Начелник –
III спрат, канцеларија 94 Тел: 3778-411
Грађевинска инспекција–
III спрат, канцеларија 91 Тел: 3778-576
Комунална инспекција–
III спрат, канцеларија 89 Тел: 3778-581
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ
Начелник –
I спрат, канцеларија 36 Тел: 3778-57, 2611-939
Одсек за друштвене делатности
I спрат, канцеларија 36б Тел: 3778-508, 3778-553, 3778-555
Борачко-инвалидска заштита –
високо приземље, канцеларија 12,13 Тел: 3778-561, 2611-249
Повереништво за збрињавање изгнаних и прогнаних лица –
III спрат, канцеларија 97 Тел: 3778-565, 3778-564, 3778-563, 2614-139
Одсек за привреду –
I спрат, канцеларија 36б Тел: 3778-478
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Начелник –
I спрат, канцеларија 40 Тел: 3778-409
Одсек за јавне набавке –
II спрат, канцеларија 73 Тел: 3778-497
 
СЛУЖБА ЗА ПРОТОКОЛ И ИНФОРМИСАЊЕ
Начелник –
I спрат, канцеларија бр. 47 Тел: 3778 435,
Одсек за послове протокола и информисања –
I спрат, канцеларија 42 Тел: 3778-582, 2611-110


Матичари –
I спрат, канцеларија 37 Тел: 3778-452, 3778-451
Одсек за грађанска стања –
I спрат, канцеларија 36г Тел: 3778-455
 
Јавно предузеће за пијачне и погребне услуге Земун –
III спрат, канцеларија 104 Tел:2610-369, 2610-239/лок.604
 
Секретаријат за јавне приходе Града Београда
Одељење Земун

 
Канцеларија 31 начелник Слободан Спасеновић
 
Канцеларија 34 (шалтер сала) Порез на имовину физичких лица
тел: 3778-636
Канцеларија 35а Комуналне таксе и грађевинско земљиште
тел: 3778-634, 3778-635
 
Министарство финансија – Пореска управа
 
Канцеларија 23/24 Порез на апсолутна права
тел: 3778-619, 3778-620
 
Главна 30 Порез на предузећа и радње
тел: 2618-358